MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme, ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.ustamagaza.com (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİ’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Erce Ev Ürünleri Paz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi : Huzurevleri Mah. 77225 Sk. No: 3/B Çukurova / Adana

Telefon : +90 (322) 550 0 550

E-Posta : musteri@ustamagaza.com

 

1.4. ALICI BİLGİLERİ

ALICI, WEB SİTESİ üzerinden her türlü alışveriş yapan, sipariş veren ve bu sözleşmeyi kabul eden kişidir.

 

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyasına WEB SİTESİ üzerinden erişilebilir.

 

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

 

3.1. İlgili ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgilerine WEB SİTESİ üzerinden ulaşılabilir. ALICI’nın vermis olduğu siparişteki bütün ürünler bundan sonra ÜRÜN olarak anılacaktır.

 

 

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

4.1. ÜRÜN, ALICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle veya kendi bünyesindeki dağıtım araçlarıyla gönderilecektir. Ürünlerin kargoya verilmesi 5 iş gününe kadar gerçekleşip, kargo firmasının prensiplerine ve güncel durumlara bağlı olarak 2 ila 7 iş günü içerisinde teslimatı gerçekleştirilecektir. Zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ya önceden yazılı olarak e-posta adresine bildirilmek koşuluyla bu süreler değişiklik gösterebilir.

 

 

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. ALICI, WEB SİTESİ üzerinde kredi kartı ve havale/EFT yöntemleriyle ödeme yapabilir. Kredi kartı ödemeleri iyzico aracılığıyla gerçekleştirilip, hiçbir kart bilgisi SATICI, iyzico veya herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmadan bankanıza iletilir. Şayet yapılan ödeme kredi kartınızdan taksitli olarak tahsil edilecekse, bu tamamen ALICI ve çalıştığı banka arasında olup, SATICI hiçbir şekilde buna dahil edilemez. Alışveriş peşin olarak kabul edilir. Havale/EFT yoluyla yapılacak ödemeler ile ilgili detaylı bilgi WEB SİTESİ’ndeki “Ödeme Bilgilendirme” sayfasında bulunabilir. “Ödeme Bilgilendirme” sayfasında yer alan bilgiler bu sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilip, işbu sözleşme kabul edildiğinde ilgili bilgilendirme sayfaları da kabul edilmiş sayılacaktır.

 

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile belirtilen süre içerisinde teslim edilememesi ve gecikmenin 15 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 30 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

 

7.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 30 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

8.1. Hizmet satışlarında, kişiye özel veya sipariş üzerine yapılmış ürünlerde, herhangi bir miktarda tüketimi sağlanmış içecek ve gıda ürünlerinde, paketi bozulmuş veya kullanıcı tarafından değiştirilmiş ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

9.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

9.2. ALICI, WEB SİTESİ üzerinden sipariş oluşturarak bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.