- Üyelerimizin-Müşterilerimizin www.ustamagaza.com sitemize (Usta Mağaza ve/veya Sitemiz olarak anılacaktır) üyelikleri, vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması, ilgili işlemleri ve Usta Mağaza’dan satışlara ilişkin hususlarda aşağıdaki cari esaslar benimsenmiştir.

- Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Büyük Usta, Usta Mağaza ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı numarası, şifresi gibi bilgiler Usta Mağaza tarafından görülmez ve kaydedilmez).

- Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

- Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Usta Mağaza ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Usta Mağaza ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

- Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Usta Mağaza sorumlu değildir.

- Sitemiz üzerinden satın alacağınız ürünlerin iadesi için İade Koşulları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfadaki yönlendirmeler izlenir.

- Kullanılmış ve kısmen de olsa tüketilmiş ürünler iade alınmaz.

- Müşterilerimizin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ürünler ambalajından çıkarıldığında; müşterilerimiz cayma hakkını kullanamaz. 

- Sitemizden satın alınan ürünler için ödeme sadece kredi kartıyla ve Sitemiz’de belirtilen diğer yöntemler ile yapılabilir.

- Sitemiz üyeliğinden ayrılmak için İletişim bölümünden bize mesaj ve/veya e-posta yollayabilirsiniz.

- Sitemiz’den alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz ilgili sipariş ön bilgilendirme formu-satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.

- Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemiz’de belirtilen iletişim yolları ile bize danışabilirsiniz.

- Yukarıdaki esasları Üye-Müşteri olarak benimsiyor ve İnternet sitenizin formunda belirttiğim kişisel ve diğer bilgilerimin Şirketiniz ile Usta Mağaza, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin veriyorum.